Servomotory a lineární motoryElektromotoryGenerátoryZkušební pracoviště
BudičeKompletní regulované pohonyElektronická zařízeníVojenská a letecká technika

  Úvod > Produkty > Servomotory a lineární motory

  Produkty

  Servomotory a lineární motory
  Servomotory a lineární motory

  Servomotory - třífázové synchronní motory buzené permanentními magnety na rotoru, které pracují jako bezkartáčové stejnosměrné elektromotory. Tuto funkci motoru zajišťují tranzistorové měniče se stejnosměrným meziobvodem, zpětnovazebně řízené čidlem polohy (např. resolverem) vestavěným v servomotoru.

  Lineární motory - synchronní nebo asynchronní třífázové motory s rozloženým vinutím se zpětnovazebním polohovým čidlem napájené ze statického měniče kmitočtu, které umožňují přesný lineární pohyb a přenos síly při zachování vysoké dynamiky pohonu.

  Oba dva typy motorů jsou určeny pro nejmodernější elektronicky řízené elektropohony se širokým regulačním rozsahem, vysokou dynamikou a vysokou přesností, uplatňující se v oblasti mechanizace a automatizace výroby, obalové techniky apod.

  Servomotory

  Servomotory

  Servomotory s permanentními magnety jsou určeny pro nejmodernější elektronicky řízené elektropohony se širokým regulačním rozsahem, vysokou dynamikou a vysokou přesností, uplatňující se v oblasti mechanizace a automatizace výroby. Jedná se o třífázové synchronní motory buzené permanentními magnety na rotoru a napájené z tranzistorových měničů. Vybaveny jsou zpětnovazebním čidlem polohy (např. resolverem).
  Servomotory s cizí ventilací

  Servomotory s cizí ventilací

  Servomotory vybavené cizí ventilací pro dosažení vyšších trvalých momentů a výkonů.
  Vodou chlazené servomotory

  Vodou chlazené servomotory

  Servomotory vybavené vodním chlazením pro dosažení vyšších trvalých momentů a výkonů.
  Servoaktuátory

  Servoaktuátory

  Servomotory s PM s dutou hřídelí a kuličkovým šroubem. Rotační pohyb servomotoru se pomocí kuličkového šroubu převádí na pohyb lineární. Toto řešení umožňuje ve spojení s kvalitním napájecím a měřicím systémem velmi přesný posuv se současným zachováním dynamiky pohonu a axiální síly na konci hřídele.
  Lineární motory

  Lineární motory

  Jedná se o synchronní nebo asynchronní třífázové motory s rozloženým vinutím napájené ze statického měniče kmitočtu a se zpětnovazebním polohovým čidlem, které umožňují přesný lineární pohyb a přenos síly při zachování vysoké dynamiky pohonu.