Servomotory a lineární motoryElektromotoryGenerátoryZkušební pracoviště
BudičeKompletní regulované pohonyElektronická zařízeníVojenská a letecká technika

  Úvod > Reference

  Reference

  Budič WP64A
  Budič synchronního generátoru Typ WP64A Pro našeho zákazníka z Rakouska jsme vyrobili a dodali 3 kusy budičů WP64A určené pro synchronní hydrogenerátory. Uvedené generátory budou instalovány v hydroelektrárně v Gruzii. Budiče byly vyrobeny jako zákaznické řešení. Dodané budiče WP64A dosahují následujících parametrů: zatížení S1/S2: 129/231 kW; Un = 110/176 V; In = 1175/1180 A přetížení: 375 kW   Nabízíme vývoj a výrobu budičů dle požadované zástavby a zadaných parametrů zákazníka. Kromě vývoje a dodávek hlavních budičů nabízíme i pomocné budiče s permanentními magnety (pilotní budiče).
  BLDC
  Pohon palivové dávkovacího čerpadla VUES Brno s.r.o. se úspěšně dokončil společný projekt se společností Jihostroj a.s. zaměřený na vývoj inovativního řešení pro pohon palivové dávkovacího čerpadla leteckého proudového motoru. Palivové dávkovacího čerpadlo leteckého proudového motoru je poháněno elektromotorem, přičemž změnou otáček motoru je regulována dodávka paliva do motoru. FMP se skládá z modulu palivového čerpadla, bezkartáčového BLDC motoru a řídící elektroniky, která zabezpečuje řízení otáček BLDC elektromotoru a komunikaci s ECU (Electronic Control Unit) turbínového motoru. Jedná se o velmi moderní koncepci, která je součástí posledních vývojových trendů leteckých turbínových motorů tzv. „More Electric Engine“. Cílem této konstrukční filosofie je náhrada mechanických náhonů agregátů proudového motoru za agregáty poháněné elektromotory. Je prokázáno, že tímto způsobem lze ušetřit energii v napájení agregátů a tím zlepšit účinnost celého motoru.  VUES Brno s.r.o. v rámci projektu navrhl bezkartáčový BLDC motor pracující v náročném prostředí horkého paliva pro turbínové motory, který splňoval vysoké požadavky na spolehlivost a výkonové přiřazení při zachování nízké hmotnosti. Celá jednotka palivového dávkovacího čerpadla prošla úspěšně certifikací  EASA v zástavbě do pomocné energetické  jednotky. První uplatnění našla tato jednotka v nové generaci dvoumotorových civilních  vrtulníků Agusta Westland  AW 189, které byly v únoru 2014 certifikovány pro letecký provoz.
  Türkheim
  Vodní elektrárna Türkheim V únoru 2013 byla u německého města Türkheim uvedena do provozu nová malá vodní elektrárna, výsledek spolupráce firem Watec-Hydro a VUES Brno s.r.o. Elektrárna je vybavena pomaluběžným generátorem VUES s permanentními magnety o výkonu 780kVA, poháněným Kaplanovou turbínou firmy Watec-Hydro. Jedná se o  přímý pohon pomaluběžného generátoru a také o jeho přímé připojení na rozvodnou síť bez měniče kmitočtu.  Parametry generátoru PMG 750-26-3X1 jsou následující: Výkon 750 kVA Jmenovité otáčky  231 min-1 Napětí 400 V; 50 Hz Účinnost 97,0%
  AFA/MA
  Servoaktuátory AFA/MA Svařovací kleště pro automobilový průmysl ● Tažná síla 1,2-50 kN ● První vzorek zkoušen 2000-2001
  Čerpadlo
  Přečerpávací stanice NL ● Asynchronní stroje ● 150-1000kW ● 300-745 ot/min ● Provoz s měničem kmitočtu ● Přímý náhon pump
  AFW
  Nová řada kompaktních vodou chlazených synchronních servomotorů Firma VUES Brno představila na veletrhu SPS Nürnberg 2008 nově vyvinutou řadu kompaktních servomotorů s vodním chlazením. Nová řada 12-pólových servomotorů řady AFW se vyznačuje vysokými točivými momenty při malých zástavných rozměrech motoru. Motory je možné dodat v různých mechanických provedeních a s optimalizovaným vinutím dle přání zákazníka.
  ATUR 233/40
  Turbocirkulátor helia  ITER Během roku 2009 proběhlo ve VUES s.r.o  oživení pohonů dvou TurboCirkulátorů pro firmu ATEKO Hradec Králové. TurboCirkulátor slouží k cirkulaci helia o vysokém tlaku při chlazení tritiových modulů  v připravovaném tokamaku ITER (www.iter.org). Testované TurboCirkulátory  budou během roku 2010 instalovány do experimentálních zařízení v Itálii a SRN. Pohonnou jednotkou TurboCirkulátoru je speciální vestavný vysokootáčkový asynchronní motor s kotvou nakrátko ATUR 233/40 s výkonem 233kW při 40.000min-1, vyrobený ve VUES Brno s.r.o. Chlazení motoru je kombinované – vodou v plášti statoru a heliem, které je přivedeno do vnitřního prostoru motoru. Motor je osazen magnetickými ložisky a havarijními keramickými ložisky pro dojetí rotoru v případě selhání systému ložisek. Napájení motoru je realizováno pomocí modulárního frekvenčního měniče SPM. Měnič je osazen usměrňovacím modulem SPMC a třemi střídači SMPD spolu s příslušnými filtry a tlumivkami.   http://www.efda.org http://fusionforenergy.europa.eu/  
  Motory s PM
  Synchronní motory s permanentními magnety ze vzácných zemin pro pohony  lanovek Pokrok v technologii výroby strojů s permanentními magnety ze vzácných zemin, dává  reálnou možnost uplatnění pohonů větších výkonů se synchronními motory buzenými permanentními magnety v aplikacích, kde je požadován vysoký moment od nulových otáček. Další předností těchto pohonů je zvýšení účinnosti - pohony tak vykazují  vyšší  užitnou hodnotu a úsporu provozních nákladů. Velmi významným parametrem je snížení hmotnosti proti standardním motorům protože tyto pohony jsou umísťovány na horních stanicích lanovek. Toto hledisko má zejména u těchto pohonů lanovek rozhodující význam.  Ve  VUES  Brno  s.r.o.  byly navrženy  4  typy motorů  v jednom  příčném  řezu  s  rozsahem  momentů od  5 600 Nm do 9 700 Nm. Stroje byly vyprojektovány především s ohledem na vysokou provozní spolehlivost. Přesto mají motory pro případ poruchy galvanicky oddělené sekce statorového vinutí, které umožňují havarijní dojezd cestujících do nejbližší stanice. První 4 motory byly nasazeny do provozu v loňském roce a po jejich úspěšném ověření je v tomto roce připravena k nasazení další série. Tato konkrétní aplikace vychází z projektu částečně hrazeného z prostředků MPO ČR.
  Momentový motor
   Řízení elevačního úhlu teleskopu (Gran Canaria) ● Polohová vazba řízení ● Přímý pohon osy ● Bezvůlový, spolehlivý, bezúdržbový provoz
  Trakční motor
  Tramvajový trakční motor Tyto nízkopodlažní tramvaje nové generace jsou poháněny synchronními motory s permanentními magnety na bázi vzácných zemin. Konstrukční provedení motorů umožňuje jejich montáž vně každého z poháněných kol a umožnilo řešit karosérii trakčního vozidla bez nároků na umístění pohonných agregátů pod podlahou.   VUES Brno s.r.o. se ve spolupráci se Škoda Electric a.s. významným způsobem podílel na vývoji těchto motorů, zejména na elektromagnetickém a konstrukčním řešení a na návrhu technologie sériové výroby, která již byla zahájena ve Škodě Plzeň. ● 40kW      200 ot/min ● Synchronní stroj s PM ● Kapalinové chlazení ● Zakázkový vývoj pro zákazníka
  FENER
  Vodní elektrárna FENER ● 2 synchronní generátory s PM 750kVA ● Paralelní provoz do společné linky ● Přímé připojení na síť ● Provedení V1 se zachycením axiálních sil turbíny    
  FRAUENFELD
  Vodní elektrárna FRAUENFELD V polovině ledna byla ve švýcarském Frauenfeldu spuštěna do zkušebního provozu nová malá vodní elektrárna, výsledek spolupráce firem Watec-Hydro a VUES Brno s.r.o. Elektrárna je vybavena pomaluběžným generátorem VUES s permanentními magnety o výkonu 125kVA, poháněným Kaplanovou turbínou firmy Watec-Hydro. Převratnou novinkou této instalace je jak přímý pohon pomaluběžného generátoru, tak zejména přímé připojení na rozvodnou síť bez dosud nezbytného měniče kmitočtu. V rámcovém období dvou měsíců se k pilotnímu projektu přidají další tři nové elektrárny v Německu a Itálii s instalovaným výkonem od 175-250kVA vybavené obdobnou technologií.  
  SEAGEN
  Ponorný generátor - Asynchronní generátor ASGN 450-8/W - SEAGEN ● 637 kW    /  1000ot/min ● Asynchronní generátor ● Vestavěná hydraulické brzda ● Provozní hloubka: 20m, ● Prostředí: mořská voda           
  Měřicí pracoviště
  Hydraulická laboratoř v ČKD Blansko Engineering, a.s. Dne 8. 12. 2011 byla v ČKD Blansko Engineering, a.s., člen skupiny LITOSTROJ POWER (Slovinsko) uvedena do plného provozu Hydraulická laboratoř. Tato slavnostní akce se konala za účasti významných hostů z České republiky, Slovinska, Indie, Srbska a dalších zemí. Hydraulická laboratoř je unikátní pracoviště, které umožňuje na 2 zkušebních okruzích testovat modely všech známých vodních strojů a to v horizontálním i vertikálním uspořádání. Společnost VUES Brno s.r.o. se na výstavbě Hydraulické laboratoře podílela dodávkou řídícího systému zkušebního pracoviště včetně akvizice dat a aplikačního programového vybavení pro vizualizaci průběhu zkoušek. Dodaný systém umožňuje řídit chod všech zkušebních okruhů z jednoho centrálního pracoviště. Operátor z panelů dálkové řídí chod jednotlivých čerpadel, regulačních prvků a pomocných pohonů. Vizualizační software operátorovi poskytuje dokonalý přehled o aktuálním stavu zkušebních okruhů. Centrální řídící pracoviště umožnilo podstatně zvýšit efektivitu prováděných zkoušek a tím i provoz celé laboratoře. Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.
  Budič
  Vyvinuli jsme a dodali zákazníkovi 4 kusy speciálních budičů pro synchronní generátory. Budiče navrženy jako zákaznické řešení pro vestavbu do specifického typu generátorů. Dodané budiče BB690-16/600A dosahují následujících parametrů: ● trvalé zatížení: Un = 86 VDC ; In = 368 ADC ● přetížení: U = 210 VDC ; I = 613 ADC Nabízíme vývoj a výrobu budičů dle požadované zástavby a zadaných parametrů zákazníka. Kromě vývoje a dodávek hlavních budičů nabízíme i pomocné budiče s permanentními magnety (pilotní budiče). Fotografie budiče BB690-16/600A instalovaného do synchronního generátoru výkonu 6300 kVA.
  Měřicí pracoviště
  Zkušební pracoviště pro školství, vědu a výzkum Zkušební pracoviště pro školství, vědu a výzkum jsou koncipována v maximální míře pro obecné měření a sběr dat do PC a případně jejich základní hodnocení. Pracoviště jsou konstrukčně optimalizována pro efektivní přípravu pokusů a měření. DYNOFIT DRIVE s dynamometrem ASD P085-4/0541. VTP Roztoky. Roztoky u Prahy (ČR). Zkušební pracoviště je určeno především pro výzkum automobilových trakčních elektromotorů a dále pro výuku studentů na ČVUT Praha.