Servomotory a lineární motoryElektromotoryGenerátoryZkušební pracoviště
BudičeKompletní regulované pohonyElektronická zařízeníVojenská a letecká technika

  Úvod > Aktuality > Náš klient - TATRA TRUCKS a.s.

  23.05. 2017
  Náš klient - TATRA TRUCKS a.s.

  VUES_for_TATRA_01

  Zkušebna hluku na měření převodových agregátů TATRA

   
  Firma VUES Brno s.r.o. jako tradiční výrobce speciálních elektromotorů, pohonů a elektrických zařízení již více než 20 let úspěšně rozvíjí výrobu jednoúčelových testerů a zkušebních pracovišť pro laboratoře a pro výrobu. Jednou ze základních částí těchto zařízení je dynamometr a napájecí jednotka. Pro zkušební pracoviště, která jsou zaměřená na zkoušky elektrických střídavých strojů nebo převodovek lze tyto jednotky sloučit do jednoho víceúčelového frekvenčního měniče. Vzhledem k širokým požadavkům na řídicí funkce, dynamiku pohonu, 4Q provoz a komunikace s nadřazenými systémy jsou v současné době využívány asynchronní dynamometry řady ASD s měřením momentu přes rameno kyvného statoru (provedení P) nebo dynamometry řady ASD s měřením momentu s přírubovým tenzometrickým snímačem (provedení S).  Pro napájení jsou využívány modulární frekvenční měniče UNIDRIVE od firmy Control Techniques. Využitím softwarové univerzálnosti těchto typů frekvenčních měničů se daří s minimálním počtem komponent výkonové elektroniky plnit všechny provozní stavy zkušebního pracoviště. Vhodným spojením a naprogramováním těchto částí lze dospět k ekonomicky velmi efektivnímu řešení.
  V rámci inovace zkušebny hluku ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. vznikl projekt, který zásadním způsobem ovlivnil technologii zkoušek vyráběných převodových agregátů. Do konce roku 2016 používané zkušební zařízení s koncepcí uzavřený stav bylo nahrazeno od počátku roku 2017 zkušebním zařízením s koncepcí otevřený stav s využitím dvou asynchronních dynamometrů. Tato koncepce umožňuje snadné ovládání pracoviště, jednoduché přizpůsobení při změně typu zkoušené převodovky a dynamičtější chod. Vzhledem k široké možnosti ovládání zkušebního zařízení je možné provádět i další testy zařízení, jako je např. automatická kontrola řazení, protáčení převodovky atd.Ve vozech TATRA se běžně využívají 10 stupňové nebo 14 stupňové převodové agregáty v několika typových provedeních. Pro každý převodový agregát je pro každý převodový stupeň definován pracovní rozsah otáček při zatěžování s konstantním momentem na vstupu pohonu, ve kterém se provádí kontrola hluku. S naší koncepcí a celkovým provedením se  zkrátily ve výrobě vozidel TATRA  přípravné časy zkoušek a zvýšila se produktivita práce ze 3 ks na 8 ks odzkoušených převodových agregátů. Při použití této koncepce ve vývojové laboratoři není nutné vyrábět dva totožné prototypy pro jejich odzkoušení. V současné době již zkušebna hluku převodovek do vozidel TATRA pracuje k plné spokojenosti klienta.

  Fotogalerie: