Servomotory a lineární motoryElektromotoryGenerátoryZkušební pracoviště
BudičeKompletní regulované pohonyElektronická zařízeníVojenská a letecká technika

  Úvod > Aktuality

  Aktuality

  Slavnostní večer k 70. výročí založení společnosti

        8. 9. 2017 jsme oslavili 70. výročí založení společnosti Slavnostním večerem s kulturním programem v KC Babylon v Brně.     zhlédněte naše nové video o VUES  
  11.09.2017

  XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH

  Pracovníci VUES Brno s.r.o. se aktivně zúčastnili jubilejní XXXV. Celostátní konference o elektrických pohonech, pořádané ve dnech 6. – 7.6.2017 pod záštitou České elektrotechnické společnosti a pořádané na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Konference se konala v prostorách Fakulty elektrotechniky. Konference byla rozdělena do čtyř bloků: ● Blok I se věnoval praktickým zkušenostem oblasti návrhu, provozování a údržby elektrických pohonů a řešením problémů s nimi souvisejících – problematika sinusových filtrů a a řízení pohonů pomocí střídače. ● Blok II udával přehled o řízení a provozu elektrických pohonů v dopravních prostředcích – pohony trolejbusů, simulace pohonů ve výpočetních programech. ● Blok III byl zaměřen na aspekty užití a zkušenosti s nasazením elektrických pohonů na nekonvenční zdroje energie – solární panely. ● Blok IV seznámil s novými poznatky o systémech a podsystémech elektrických pohonů. První část bloku byla přednesena v sále, druhá část u panelů. V rámci Bloku I. Zkušenosti s návrhem, provozováním a údržbou elektrických pohonů byl prezentován článek na téma: „Návrh pohonů pro zkušebnu hluku na měření převodových agregátů TATRA“a v rámci Bloku IV. Článek na téma: „Zařízení pro měření a analýzu parametrů lineárního motoru“.   Celkem bylo předneseno 40 referátů v Bloku IV C. v diskuzní části bylo u panelů prezentováno 26 referátů.
  04.07.2017

  Náš klient - TATRA TRUCKS a.s.

  Zkušebna hluku na měření převodových agregátů TATRA   Firma VUES Brno s.r.o. jako tradiční výrobce speciálních elektromotorů, pohonů a elektrických zařízení již více než 20 let úspěšně rozvíjí výrobu jednoúčelových testerů a zkušebních pracovišť pro laboratoře a pro výrobu. Jednou ze základních částí těchto zařízení je dynamometr a napájecí jednotka. Pro zkušební pracoviště, která jsou zaměřená na zkoušky elektrických střídavých strojů nebo převodovek lze tyto jednotky sloučit do jednoho víceúčelového frekvenčního měniče. Vzhledem k širokým požadavkům na řídicí funkce, dynamiku pohonu, 4Q provoz a komunikace s nadřazenými systémy jsou v současné době využívány asynchronní dynamometry řady ASD s měřením momentu přes rameno kyvného statoru (provedení P) nebo dynamometry řady ASD s měřením momentu s přírubovým tenzometrickým snímačem (provedení S).  Pro napájení jsou využívány modulární frekvenční měniče UNIDRIVE od firmy Control Techniques. Využitím softwarové univerzálnosti těchto typů frekvenčních měničů se daří s minimálním počtem komponent výkonové elektroniky plnit všechny provozní stavy zkušebního pracoviště. Vhodným spojením a naprogramováním těchto částí lze dospět k ekonomicky velmi efektivnímu řešení. V rámci inovace zkušebny hluku ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. vznikl projekt, který zásadním způsobem ovlivnil technologii zkoušek vyráběných převodových agregátů. Do konce roku 2016 používané zkušební zařízení s koncepcí uzavřený stav bylo nahrazeno od počátku roku 2017 zkušebním zařízením s koncepcí otevřený stav s využitím dvou asynchronních dynamometrů. Tato koncepce umožňuje snadné ovládání pracoviště, jednoduché přizpůsobení při změně typu zkoušené převodovky a dynamičtější chod. Vzhledem k široké možnosti ovládání zkušebního zařízení je možné provádět i další testy zařízení, jako je např. automatická kontrola řazení, protáčení převodovky atd.Ve vozech TATRA se běžně využívají 10 stupňové nebo 14 stupňové převodové agregáty v několika typových provedeních. Pro každý převodový agregát je pro každý převodový stupeň definován pracovní rozsah otáček při zatěžování s konstantním momentem na vstupu pohonu, ve kterém se provádí kontrola hluku. S naší koncepcí a celkovým provedením se  zkrátily ve výrobě vozidel TATRA  přípravné časy zkoušek a zvýšila se produktivita práce ze 3 ks na 8 ks odzkoušených převodových agregátů. Při použití této koncepce ve vývojové laboratoři není nutné vyrábět dva totožné prototypy pro jejich odzkoušení. V současné době již zkušebna hluku převodovek do vozidel TATRA pracuje k plné spokojenosti klienta.
  23.05.2017

  Cíle 2017

  14. 12 2016 se uskutečnilo Předvánoční setkání 2016 v areálu BVV - rotundě pavilonu A kde generální ředitel VUES Brno ing. Radomír Sabela v prezentaci zhodnotil výsledky společnosti za rok 2016 a detailně představil Cíle pro rok 2017. Po oficiální části programu se všichni účastníci (odhadem cca 450 osob) sešli v přilehlých prostorách. Zde se za podpory připraveného pohoštění setkávali pracovníci napříč celou společností.
  10.01.2017

  PF 2017

  Radostné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
  21.12.2016

  SPS 2016

  Norimberk   22. - 24.11.   2016 pavilon 3, stánek 271     Děkujeme za návštěvu.
  09.11.2016

  MOTEK 2016

  35. Motek – Mezinárodní veletrh pro automatizaci výroby a montáže    Děkujeme za návštěvu.
  21.10.2016

  MSV 2016

  58. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, v pavilonu Z, stánek 030 - ElectroPark.   Děkujeme za návštěvu.  
  16.09.2016

  Zajímavá aplikace

  Mezi jednu ze zajímavých aplikací, kde se lze s výrobky VUES setkat, patří oblast lodních závěsných motorů. Po několikaletém období vývoje a testování, představila česká společnost KARVIN nabídku závěsných elektromotorů určených pro čluny, případně jachty s výtlakem do 5 t. Řešení, založené na bázi motorů AFEW6xxx, si od té doby získalo řadu spokojených zákazníků. Mezi hlavní udávané přednosti těchto motorů z produkce VUES patří spolehlivost, nenáročnost na údržbu, vysoký točivý moment, tichý provoz a plynulá regulace otáček. Výrobce dokonce uvádí, že ve své třídě se jedná o „nejúčinnější a nejrychlejší závěsný elektromotor na současném světovém trhu“. Tomu odpovídá fakt, že motory slouží nejen na lodích provozovaných v ČR (mezi kterými lze najít i čluny Hasičského záchranného sboru), ale jsou rovněž vyváženy do více než dvacítky zemí světa, včetně např. USA, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky nebo souostroví Mauricius.
  03.08.2016

  Formule student 2016

  Výrobky VUES se letos, stejně jako v uplynulých 3 sezónách, budou opět účastnit soutěže Formula Student Electric. Speciálně upravené servomotory řady AFW, totiž ve svých vozech využívají celkem 4 německé univerzitní týmy: ze Saarbrickenu, Kaiserslauternu, Siegenu a Düsseldorfu. Tyto týmy letos čekají závody, které se pojednou ve Velké Británii na okruhu Silverstone (14. až 17. července), v italském Varano de' Melegari (22. až 25. července), rakouském Spielbergu (1. až 4. srpna), mosteckém Autodromu (3. až 6. srpen), německém Hockenheimu (9. až 14. srpna), maďarském Győru (18. až 21. srpna) a konečně ve španělské Barceloně (24. až 28. srpna).   Protože se jedná především o klání univerzitních týmů, sestává výsledné hodnocení z celkem osmi bodovaných kategorií, mezi které kromě dynamických disciplín (jakými jsou např. zrychlení na trati 75 m s pevným startem, nebo vytrvalostní závod na 22 km), patří také disciplíny statické, řešící mj. konstrukční návrh, nebo analýzu nákladů. Hlavním úkolem studentských týmů je totiž kompletní návrh závodního vozidla nejen s ohledem na maximální výkony, ale také spolehlivost, bezpečnost a přijatelnou cenu. Vlastní výroba poté probíhá opět ve studentské režiji, s možností využití komerčně dostupných komponent, což se týká především pohonných, brzdových nebo podvozkových skupin.   Od výsledků v jednotlivých kategoriích se posléze odvozuje celkové hodnocení, které určuje průběžné pořadí v rámci univerzit. Soutěže se v kategorii elektrických vozidel účastní celkem 153 týmů z 37 zemí.  Např. univerzita ze Siegenu zaujímá v průběžném světovém hodnocení 33. místo. V loňském roce využíval její vůz k pohonu dvojice motorů AFW505. Díky nim dokáže tento závodní speciál o hmotnosti 195 kg, zrychlit z 0-100 km/h za méně než 3 sekundy.   Velké šance v nadcházející sezóně má jistě i Evolution Racing Team Saar, který v loni na Autodromu v Mostě obsadil krásnou 3. příčku v hodnocení spotřeby energie. K tomuto výsledku významnou měrou přispěly i použité motory AFW507 o celkovém špičkovém výkonu 85 kW.   Na závěr nezbývá než všem partnerským týmům popřát hodně štěstí a sportovních úspěchů! https://evo.uni-saarland.de/evo/index.php/fahrzeuge/src06-6.html
  24.05.2016

  Environment

  Odpovědnost vůči životnímu prostředí Ve VUES Brno jsme si vědomi společenské odpovědnosti vůči životnímu prostředí a snažíme se o vytváření podmínek pro jeho zlepšování. Z tohoto důvodu se od počátku roku 2016 naše společnost zapojila do systému zpětného odběru baterií. Ve spolupráci s neziskovou organizací ECOBAT s.r.o., která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice byla v prostorách naší firmy nově vytvořena dvě místa pro sběr. Všichni pracovníci tak mají možnost použité baterie a akumulátory ukládat v instalovaných centrálních sběrných boxech. Podporu tvoří ekologický projekt ECOCHEESSE, jehož ambicí je naučit rodiny i jednotlivce třídit použité baterie. Je to také sběrná nádoba na vybité baterie, která svým vzhledem připomíná ementál a slouží pro snadný sběr baterií v kanceláři případně v domácnosti. Jakmile je krabička ECOCHEESE naplněna, stačí vybité baterie odnést na jedno ze sběrných míst. Odvoz a následnou recyklaci shromážděných baterií zajistí firma ECOBAT s.r.o.
  22.03.2016

  Politika kvality

  Novelizace „Politiky kvality“ akreditovaných zkušebních a kalibračních laboratoří VUES Brno s.r.o. Ve srovnání s minulým obdobím začaly významně narůstat požadavky zákazníků a stupňují  se i požadavky na další kritéria  jako jsou efektivita, spolehlivost, úspornost atd. Současně je v poslední době zaznamenáván i dynamický růst organizací spolupracujících s laboratořemi VUES Brno s.r.o.. Proto jsme v lednu 2016 novelizovali  „Politiku kvality“, která odpovídá současným moderním a celosvětovým trendům a vystihuje základní prvky strategie společnosti VUES Brno s.r.o.  Současně uvádí i princip zavádění  vyhlášené politiky do praxe. „Politika kvality“  je  závazným dokumentem pro všechny pracovníky laboratoří. Komplexní přístup k řízení kvality je účinným nástrojem na cestě k prosperitě nejen v ČR ale i ve světě.
  03.02.2016

  Předvánoční setkání - Cíle 2016

  16. 12 2015 se uskutečnilo Předvánoční setkání 2015 v areálu BVV - rotundě pavilonu A. Ustředním tématem, kromě aktivního setkání pracovníků ze všech provozů, bylo představení cílů a programů společnosti na rok 2016. Generální ředitel VUES Brno ing. Radomír Sabela v prezentaci zhodnotil výsledky společnosti za uplynulé období a detailně představil cíle a změny pro následující rok. Po oficiální části programu se všichni účastníci (odhadem cca 400 osob) sešli v přilehlých prostorách. Zde se za podpory připraveného pohoštění setkávali pracovníci napříč celou společností. Šťastné a veselé vánoční svátky a úspěšný nový rok 2016
  22.12.2015

  Ocenění - Podnikatelský projekt roku 2014

  Praha 10. 11. 2015. Z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka převzali představitelé VUESu Ocenění za 3. místo v Podnikatelském projektu roku 2014 v kategorii Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Agentura Czechinvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR tímto vyhlásily nejúspěšnější podnikatelské projekty, podpořené z evropských dotací. Oceněné projekty vybírala porota z těch, které loni úspěšně čerpaly evropské dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ten se zaměřuje na podporu rozvoje českého průmyslu a služeb, podporu inovací a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.   VUES Brno s.r.o. se zúčastnil s projektem Nový typ generátoru buzeného permanentními magnety na bázi vzácných zemin, určeného pro integrování do turbínových jednotek s Kaplanovými turbínami malých a středních výkonů pro malé vodní elektrárny na tocích s proměnlivým průtokem. Předmětem projektu bylo vybavení podniku novými výkonnými obráběcími stroji pro zavedení následné výroby a zefektivnění výrobního procesu. Výrobní kapacita VUES Brno s.r.o. tak byla doplněna o CNC produkční soustruh SP 430Y/L2/2500 (umí kromě opracovávání povrchů soustružnickým nožem i navrtávání otvorů v ose obrobku a dílčí frézování například drážek pro pero – hřídele založiskovaných generátorů), CNC vertikální soustruh VLC 1200 (umí kromě vertikálního soustružení i vrtání v čelní ploše obrobku a částečně frézování na bocích obrobku – kostry generátorů) a horizontální frézovací stroj WFC 10 CNC  (umí kromě frézování i oplošení pro montáž pólů a přesné vrtání a závitování otvorů) v celkové investiční hodnotě 27,216 mil. Kč, z nichž 10,762 mil. Kč bylo formou dotace uhrazeno částečně ze státního rozpočtu a částečně z Evropských strukturálních fondů. Současně byl zaveden inovovaný technologický proces výroby těchto generátorů, vyžadující vysokou geometrickou přesnost obráběných dílců.  V důsledku nasazení nových výkonných CNC strojů tento proces umožňuje sloučení jednotlivých typů výrobních operací na jedno CNC pracoviště s vyšší kvalitativní úrovní. Využitím moderních technologií obrábění a vyšší produktivitou je dosahováno snížení jak přípravných, tak i jednicových (výrobních) časů. Odpadá tak nutnost plánování neproduktivních časů pro přechod na jednotlivá dílčí pracoviště a snižuje se potřeba přípravných časů pracovníků obsluhy při ustavování obrobků na dalším pracovišti. Obrábění dílce na nových CNC strojích (při jednom upnutí) umožňuje dále dosažení  vyšší geometrické přesnosti a umožňuje i rychlejší inovaci výroby. V průběhu roku 2014 a letos byly tyto inovované speciální pomaluběžné generátory nasazeny do výroby. Nové konstrukční řešení generátorů, které bylo pro svou jedinečnost navrženo k patentové ochraně, přináší kromě významné úspory zástavných rozměrů i zvýšení účinnosti v širokém výkonovém rozsahu a omezení hlučnosti. Velmi významným přínosem pro uživatele je výrazný pokles nákladů na údržbu a obsluhu, neboť turbínová soustrojí s těmito generátory mohou být provozována bez dozoru obsluhy a řízena z centralizovaných velínů. V roce 2014 byl zahájen cílený marketing a nově vyvinuté generátory připraveny pro exportní trh, kde jsou hodnoceny jako produkt nové generace, který dosud nemá na trhu ekvivalent. Od června 2014 do konce roku 2014 bylo dodáno 16 těchto inovovaných generátorů v celkové hodnotě 19,8 mil. Kč. Pro letošní rok je plánována dodávka 21 ks generátorů v celkovém objemu 29,3 MCZK. Všechny dodávky jsou směrovány na náročné trhy EU.
  25.11.2015

  VUES Brno s.r.o. vystavuje na SPS 2015 v Norimberku

    Expozice na veletrhu  sps ipc drives 2015 v hale 3, stánek 475.   Děkujeme za návštěvu
  12.11.2015

  Odborný veletrh MOTEK

  MOTEK je hlavní světová událost v oblasti výrobní a montážní automatizace, podávací techniky a přísunu materiálu, zefektivnění procesů díky manipulační technice a průmyslovému zpracování. Jako jedinečná oborová platforma poskytuje ucelený obraz o celém světě automatizace. Také na letošním odborném veletrhu MOTEK byla firma VUES zastoupena v oblasti výrobce motorů svou německou dceřinou společností VSM Antriebstechnik GmbH (VUES servomotory) jako vystavovatel. V tomto roce byly našim hlavním tématem servomotory. Zde byla zvláště v centru pozornosti naše nová řada servomotorů, která se svou novou standardizovanou spojkou představuje skutečnou alternativu k pneumatickým nebo hydraulickým pohonům.
  13.10.2015

  Powered by VUES...

  Společnost VSM Antriebstechnik GmbH  podpoří také v tomto roce vybrané týmy Formula Student Germany (FSG) motory VUES, které jsou šité na míru. FSG a speciálně Formula Student Electric (FSE) je mezinárodní studentská soutěž, jejímž cílem je zkonstruovat jednosedadlové vozidlo – formuli na elektrický pohon a také vyrobit pojízdný prototyp. Platí také, že tento prototyp bude vyzkoušen v různých statických a dynamických disciplínách. Studenti musí navíc vytvořit reálný obchodní plán, který bude spolu s odpovídajícím tržním konceptem pro malosériovou výrobu zahrnut do celkového hodnocení soutěže. Výhody našich vodou chlazených servomotorů řady AFW jsou evidentní: nejvyšší dlouhodobý výkon a trvalé momenty při minimálních rozměrech motoru. To jsou právě ty ideálními vlastnostmi, které týmy požadují pro konstrukci na malém prostoru s využitím mimořádného výkonu motoru.   Obrázek ukazuje tým Univerzity Siegen (S3Racing) a Technické univerzity spolu s týmem Vysoké školy v Kaiserslauternu (Karat-Racing), oba nastoupily při letošním klání v Hockenheimringu se speciálně upravenými motory VUES typu AFW.   Našim týmům přejeme i nadále mnoho štěstí a úspěchů ve zbývající části stále probíhající soutěže v roce 2015 a již nyní se těšíme na další spolupráci v příštím roce.   Tým VSM Antriebstechnik GmbH
  15.09.2015

  57. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

      57. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, pavilon Z stánek č. 019.
  14.09.2015

  Spolupráce ve vývoji elektrických strojů točivých mezi VUES Brno s.r.o. a VUT Brno

  VUES Brno s.r.o. působí na trhu jako vývojově výrobní společnost. Orientuje se na zakázková, nestandardní řešení  elektrických strojů točivých dle požadavků zákazníků. Disponuje vlastní vývojovou základnou a kromě toho již delší dobu spolupracuje s odborníky z VUT Brno. Jako příklad lze uvést společný projekt nazvaný Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů, kde kromě již zmíněných společností VUES a VUT  je v rámci konsorcia zahrnuto dalších 9 společností, jak průmyslových, tak i z oblasti výzkumu. Tento projekt je realizován za podpory Technologické agentury České republiky. Výstupem vzájemné spolupráce mezi VUES Brno s.r.o. a VUT Brno v rámci projektu budou funkční vzorky vysokootáčkových strojů s parametry výkonů od 6 kW do 200 kW a otáčkových rozsahů od 20 000  1/min do 120 000 1/min.
  05.08.2015

  Laboratoře pro ověřování vlastností materiálů

  V rámci Operačního programu Podnikání a Inovace – program Potenciál byly v roce 2014 vybaveny laboratoře VUES Brno, s.r.o. novým zařízením, mj. i pro ověřování vlastností materiálů pro magnetické obvody točivých elektrických strojů. Tato měření slouží převážně jako podpůrný prostředek při vývoji nových pohonů. Kromě charakteristik permanentních magnetů a plechů pro elektrotechniku je možno měřit i vlastnosti konstrukčních ocelí. Ukázkou těchto prací je např. ověření vlivu složení a zušlechtění konstrukčních ocelí na jejich mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti.   Vzorky materiálů různě zušlechtěných po zkoušce tahem (LAB01, LAB02, LAB03) Vzorek pro měření demagnetovacích křivek (LAB04) Vzorek pro měření normálních komutačních a amplitudových charakteristik (LAB05)
  10.07.2015

  Provoz nových technologií

  Od dubna 2015 jsme zahájili plný třísměnný provoz na nově zakoupené horizontální vyvrtávačce WFC 110 CNC, výrobce Fermat, umístěné na provozovně Jarní. Tímto krokem jsme významně posílili kapacitní možnosti VUES s.r.o,a stali se soběstačnými v operacích, které až dosud bylo nutno provádět v kooperaci. Vysoká přesnost, univerzální možnosti tohoto stroje a nové technologické možnosti nám umožňují zvýšení produktivity práce, další rozšiřování sortimentu výroby a zvyšování  kvality výrobků.
  04.06.2015

  Naše projekty OPPI

  V roce 2014 byly úspěšně ukončeny projekty VUES Brno s.r.o. „Rozšíření výzkumné a vývojové základny společnosti“ a „Nový typ generátoru buzeného permanentními magnety na bázi vzácných zemin“, řešené v programech POTENCIÁL a INOVACE v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI), podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Výstupem prvního projektu je rozšíření výzkumně vývojové základny VUES Brno s.r.o. o zkušební pracoviště DYNOFIT MEGA M421 pro experimentální ověřování strojů s permanentními magnety na bázi vzácných zemin a rekuperaci energie zpět do sítě do 800kW a o laboratoř pro ověřování nových materiálů pro vinutí elektrických strojů v celkové investiční hodnotě 12,2 mil. Kč.   Výstupem druhého projektu bylo doplnění výrobní kapacity VUES Brno s.r.o. o tři výkonné CNC stroje v celkové investiční hodnotě 27,2 mil. Kč pro zefektivnění technologického procesu výroby inovovaného speciálního pomaluběžného generátoru, určeného do turbínových jednotek pro malé vodní elektrárny a jeho nasazení na exportní trh.
  05.05.2015

  Řídicí jednotka s měřením M350 s připojením na internet

  Od března 2015 jsme zahájili výrobu inovovaných řídicích jednotek s měřením  M350, které umožňují k nastavování a zobrazování hodnot využít internetového připojení. Řídicí jednotku s měřením M350 lze ovládat z počítače připojeného k internetu. Původní komunikační linky jsou v jednotce stále k dispozici. Jednotka M350 slouží k řízení zatěžování asynchronních dynamometrů nebo pohonu s tenzometrickou hřídeli ve čtyřkvadrantovém režimu. Zatěžování může být realizováno v otáčkové nebo momentové vazbě se současným zobrazováním měřených hodnot.   Jednotka M350 je nedílnou součásti zkušebních pracovišť řady: ● DYNOFIT BASIC ● DYNOFIT DRIVE ● DYNOFIT MEGA ● DYNOFIT EDULAB 
  02.04.2015

  Aktivní vzdělávání – správná šance pro VUES

  V rámci projektu Aktivní vzdělávání – správná šance pro VUES, registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/94.00106, se konalo odborné interní vzdělávání zaměřené na oblast výroby komponent pro programování monitoringu strojů. Projekt Aktivní vzdělávání je zaměřen na odborné vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, dále na vzdělávání v oblasti klíčových dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce a v neposlední řadě na aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici. Cílovou skupinou podpořených zaměstnanců jsou zaměstnanci VUES Brno s.r.o.
  12.03.2015

  Akreditovaná kalibrační laboratoř

  V rámci zkvalitňování metrologických služeb poskytovaných interně pro VUES Brno s.r.o. i pro externí zákazníky byla v roce 2014 laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (www.cai.cz) na základě plnění požadavků normy EN ISO/IEC 17025:2005 pod názvem Kalibrační  laboratoř EVZ-VUES Brno s.r.o. číslo 2385. Akreditovaná kalibrační laboratoř pokrývá  široké spektrum kalibrovaných veličin z oboru elektrických veličin, frekvence, času a měření otáček http://www.vues.cz/cs/sluzby/Akreditovana_kalibracni_laborator_c__2385/
  04.02.2015

  VUES je v roce 2015 opět partnerem pro motory týmu Formula Student

  Tento rok je VUES Brno opět partnerem Formula Student Germany. Firma VUES Brno sleduje trendy ve snižování rozměrů a provedla úpravy motorů. Tyto úpravy se týkají především redukce délky motorů při zachování velikosti příruby a významného zvyšování hodnoty výkonu. To přináší týmům  široké možnosti konstrukčních úprav, včetně vybavení motorů a vlastní úpravy karosérie. První motory již byly z firmy VUES Brno dodány. To umožní optimalizovat nastavení řídící elektroniky.    VUES Brno přeje týmům Formula Student Germany hodně úspěchů a zábavy.
  09.01.2015

  PF 2015

  Radostné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
  19.12.2014

  VUES Brno s.r.o. vystavuje na SPS 2014 v Norimberku

  Electric Automation - Systems and Components 25.-27.11. 2014, Norimberk, Německo   v hale 3, stánek 368.       Děkujeme za Vaši návštěvu.
  07.11.2014

  VUES Brno na 34. ročníku veletrhu Motek

  Také v letošním roce měla firma VUES Brno s.r.o. svoji expozici na veletrhu Motek ve Stuttgartu. Mezinárodní veletrh Motek je jednou z předních událostí v oblasti výrobní a montážní automatizace. Veletrh s odborným zaměřením pokrývá celý svět automatizace. Rozloha stánku  se ve srovnání s minulým rokem rozšířila tak, abychom zajistilil větší prostor pro obchodní jednání, diskuze a prezentaci nových produktů. Letošní hlavní atrakcí byl servomotor s dutou hřídelí a převodovkou. Tento motor svými vlastnostmi rozšiřuje možnosti užití servomotorů v oblasti vysokopólových momentových motorů při zachování vysoké variability a flexibility pohonu.. Těšíme se, že Vás i příští rok opět přivítáme na veletrhu MOTEK.
  30.10.2014

  Zkušební pracoviště DYNOFIT EDULAB

  V rámci programu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008  jsme dodali Střední škole techniky a služeb v Karviné zkušební pracoviště DYNOFIT EDULAB. Zkušební pracoviště typu DYNOFIT EDULAB je svou konstrukcí je optimalizováno na rychlé mechanické připojení vybrané sady elektromotorů do výkonu 3kW, na kterých lze demonstrovat základní fyzikální principy elektrických strojů, měřit jejich charakteristiky, procvičit základní znalosti studentů. Studenti tak mohou v novém školním roce 2014/2015 prakticky ověřit měřením teoretické základy nabyté při studiu. Zkušební pracoviště DYNOFIT EDULAB je součástí nově vybudované elektrotechnické laboratoře společně s pracovními elektrotechnickými stoly, které jsou dodány firmou DIAMETRAL spol. s r.o.
  10.10.2014

  MSV 2014

   56. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, pavilon Z, stánek č. 036   Děkujeme za Vaši návštěvu.
  19.09.2014

  Úspěšné týmy s motory VUES na soutěži Formula Student Germany

  Od 31. července do 3. srpna proběhlo setkání více než 100 týmů z celého světa v Hockenheimringu na soutěži Formula Student Germany 2014. Skutečný závod se na soutěži Formula Student Germany 2014 nekonal; je to pro pořadatele příliš nebezpečné. Jde se proti hodinovým ručičkám: zrychlení, kruhová zkušební dráha, autokros, vytrvalost – to jsou dynamické soutěže. Aby se toho všeho mohla vozidla zúčastnit, musí mít komplexní testy. Při tzv. „scrutineeringu“ se potvrzuje bezpečnost. Nepřipoutaný řidič musí být schopen opustit závodní vůz v předepsaném čase, elektrická vozidla musí prokázat, že vysokonapěťová síť je od vozidla izolována i při skrápění. Zkouší se brzdy, hustota, např. chladicího okruhu na nakloněném stole, který simuluje velké bočné zrychlení. Avšak nejsou tam jen dynamické soutěže. Dále jsou tam rovněž místa pro prezentace podnikatelského plánů nebo technického řešení.   Výkon elektrických vozidel je také omezen na trvalých 85 kW. Za účelem monitorování musí mít týmy zabudované měřiče výkonu, které zaznamenávají aktuální odběr proudu z baterie. Pokud vozidlo tuto hodnotu překročí, příslušná soutěž se nezapočítá. Takže účinnost hnací jednotky je klíčovým parametrem, aby rychlost byla o poslední milisekundy vyšší. Dva motory VUES na základě AFW507E pohánějí zadní kola za podpory vektorování točivého momentu. Vysoké otáčky motorů převádí převod vlastní konstrukce na výstupní výkon více než 1 000 Nm. Další body v konstrukční soutěži byly určeny vlastnímu vývoji rámu motoru, vždy s cílem snížit hmotnost.
  13.08.2014

  VUES opět partnerem pro motory týmu Formula Student Germany

  Tento rok je VUES opět partnerem pro motory týmu Formula Student Germany. VUES sleduje trend downsizing (snižování velikosti motoru při zachování jeho výkonnostních parametrů) a může zlepšit jeho parametry zkrácením celkové délky při zachování velikosti příruby a významným zvýšením měrného výkonu motoru Formula. Týmy také mohou přinést mnohem více komplexních konstrukčních návrhů, včetně vestavného motoru v uložení vlastní konstrukce. VUES přeje týmu Formula Student Germany mnoho zábavy a úspěchů.
  18.06.2014

  Elektromotor BLDC pro palivové dávkovací čerpadlo

  VUES Brno s.r.o. se úspěšně dokončil společný projekt se společností Jihostroj a.s. zaměřený na vývoj inovativního řešení pro pohon palivové dávkovacího čerpadla leteckého proudového motoru. Palivové dávkovacího čerpadlo leteckého proudového motoru je poháněno elektromotorem, přičemž změnou otáček motoru je regulována dodávka paliva do motoru. FMP se skládá z modulu palivového čerpadla, bezkartáčového BLDC motoru a řídící elektroniky, která zabezpečuje řízení otáček BLDC elektromotoru a komunikaci s ECU (Electronic Control Unit) turbínového motoru. Jedná se o velmi moderní koncepci, která je součástí posledních vývojových trendů leteckých turbínových motorů tzv. „More Electric Engine“. Cílem této konstrukční filosofie je náhrada mechanických náhonů agregátů proudového motoru za agregáty poháněné elektromotory. Je prokázáno, že tímto způsobem lze ušetřit energii v napájení agregátů a tím zlepšit účinnost celého motoru. Další výhodou je větší nezávislost agregátu na konkrétní zástavbě, což umožňuje vytvořit unifikovanou rodinu výrobků, které by byly po méně významných konstrukčních modifikacích aplikovatelné vždy na nový projekt. To přinese další úsporu nákladů a podstatně zkrátí čas potřebný k zavedení do sériové výroby.   VUES Brno s.r.o. v rámci projektu navrhl bezkartáčový BLDC motor pracující v náročném prostředí horkého paliva pro turbínové motory, který splňoval vysoké požadavky na spolehlivost a výkonové přiřazení při zachování nízké hmotnosti. Celá jednotka palivového dávkovacího čerpadla prošla úspěšně certifikací  EASA v zástavbě do pomocné energetické  jednotky. První uplatnění našla tato jednotka v nové generaci dvoumotorových civilních  vrtulníků Agusta Westland  AW 189, které byly v únoru 2014 certifikovány pro letecký provoz.
  04.04.2014

  Servomotory s axiálně posuvným ložisky

  Na základě přání zákazníka jsme vyvinuli a projektovali nové konstrukční provedení servomotorů s axiálně posuvnými ložisky. Standardní servomotory jsou  většinou vybaveny předepnutými ložisky, které zajišťují vyrovnání účinků teplotní roztažnosti rotoru od teploty okolí až po pracovní teploty dosahující přes 100°C. Vysokomomentové motory, tzv. torquemotory jsou většinou přímo připojeny k zátěži, kterou pohánějí. V takovém případě musí být konstrukčně zohledněna i teplotní roztažnost zátěže. Zvláště pro pevná spojení motoru a zátěže může VUES Brno garantovat díky novým konstrukčním uspořádáním schopnost axiálního posunutí rotoru o  +/- 0,5mm, aniž by musel být redukován výkon motoru.
  03.02.2014

  Důležitá informace pro obchodní partnery

  30.12.2013

  Servomotor AF633

  VUES Brno s.r.o vyvinul speciální servomotor určený hlavně pro potravinářský průmysl. Jedná se o servomotor typu AF633 vyrobený z nerezových materiálů s krytím IP69K. Uvedené  zvýšené krytí umožňuje ostřikování motoru horkou kapalinou při zajištění vysokých hygienických požadavků. Tento servomotor byl letos s úspěchem vystavován  na veletrzích MOTEK ve Stuttgartu a SPS v Norimberku.
  28.11.2013

  VUES Brno s.r.o. vystavuje na SPS 2013 v Norimberku

    Electric Automation - Systems and Components 26.-28.11. 2013, Norimberk, Německo   v hale 3, stánek 307.    
  18.11.2013

  Řada synchronních motorů s permanentními magnety

  VUES Brno s.r.o. již řadu let dodává na trh as. pomaluběžné motory pro přímý pohon ventilátorů chladicích věží používaných v průmyslu a energetice. Tyto stroje mají výkonový rozsah 40 - 200 kW. Jedná se o vertikální motory robustní konstrukce s požadavky na vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Použití těchto asynchronních pomaluběžných motorů přináší významný environmentální efekt, protože nahrazuje standardní as. motory s převodovkami plněnými olejem. Případné úniky oleje z převodovek znamenaly vždy ekologickou havárii a znehodnocovaly chladicí kapalinu. VUES Brno s.r.o. vyvinul řadu synchronních motorů s permanentními magnety pro pohon ventilátorů chladicích věží. Nově vyvinuté synchronní motory umožňují další kvalitativní posun v této progresivní technologii. Parametry synchronních motorů ověřené typovými zkouškami potvrdily předpoklad zvýšení účinnosti motorů v rozmezí 2-3%, což znamená ekonomický přínos pro uživatele chladicí věže a úsporu elektrické energie ve spojení s přímým ekologickým dopadem na životní prostředí. Energetické úspory jsou i při optimalizací provozu - motory jsou napájeny ze statických měničů a umožňují řízení otáček (a tedy i příkonu) dle okamžité potřeby chladicího výkonu. Nová řada synchronních motorů s permanentními magnety  na rotoru napájených ze statických měničů kmitočtu je nabízena v následujícím výkonovém rozsahu: Výkon motoru: 30 kW - 200 kW Rozsah otáček: 0 - 200 min-1 Krytí: IP 54
  04.11.2013

  Nová výrobní hala

  Dne 16.9.2013 byla předána do trvalého provozu montovaná jednolodní hala s vestavbou kanceláře a sociálního zařízení, postavená společností JANEČEK building society s.r.o. v areálu společnosti v Maloměřicích na ulici Jarní dle projektu VUES Brno s.r.o. jako rekonstrukce nevyužívané haly energobloku. Tento projekt byl realizován v rámci programu Nemovitosti Operačního programu Podnikání a inovace, podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Stavba trvala pouze 3 měsíce a dnem 27.9.2013 byla úspěšně zkolaudována příslušným stavebním úřadem. Bude sloužit pro výrobu a manipulaci těžkých kovových dílců.
  14.10.2013

  MSV 2013 a MOTEK 2013

        55. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 7. - 11.10.2013   Pavilon Z, stánek č. 010.       _________________________________________________________________________________________________         32.  Mezinárodní veletrh Montážní a manipulační techniky a automatizace ve Stuttgartu, Německo   Také v letošním roce vystavuje VUES Brno s.r.o., prostřednictvím své dceřinné společnosti VSM na veletrhu MOTEK ve Stuttgartu. Mezinárodní veletrh MOTEK je jednou z předních světových akcí v oblasti automatizace výroby a montáže, technologie napájení a toku materiálu modernizující manipulační techniku a průmyslovou manipulaci. Motek je jako takovým jediným veletrhem,  který se jasně zaměřuje na všechny stránky strojírenství a automatizace a na prezentaci celých provozních řetězců.    
  10.09.2013

  VUES Brno partner studentské závodní formule Speeding Scientists Siegen

  Od 30. července do 4. srpna se na závodním okruhu Hockenheimring setkalo přes 100 týmů z celého světa při soutěži Formula Student Germany 2013. Opravdové závody se na Formula Student Germany 2013 neodehrávaly; to je pro organizátory příliš nebezpečné. Závodí se na čas: Acceleration, Skidpad, Autocross, Endurance, to jsou dynamické disciplíny. Aby se mohli závodníci těchto disciplín vůbec zúčastnit, musí formule projít rozsáhlými testy. Při technické přejímce (tzv. Scrutineering) se atestuje bezpečnost. Připoutaný jezdec musí být schopen v předepsaném čase opustit závodní vozidlo, elektrická vozidla musí prokázat, že síť vysokého napětí je od vozu izolovaná, i při dešti. Provádí se testování brzd, těsnosti, např. chladícího oběhu na Tilt Table (náklonová zkouška), který simuluje příčné zrychlení. Hodnoceny nejsou jen dynamické disciplíny. Kromě těchto disciplín se boduje i Presentation (prezentace vozu), např. Business Plan nebo technický design. Výkon elektroformulí je mimo to omezený na 85 kW. Pro kontrolu musí týmy integrovat měřič, poskytnutý pořadatelem, který zaznamenává odběr elektrického proudu z akumulátoru. Pokud vůz tuto hodnotu překročí, není příslušná disciplína hodnocena. I přes tato omezení jsou jízdní výkony týmu Speeding Scientists Siegen fascinující. 3,96 sekundy z nuly na sto, což téměř odpovídá zrychlení při volném pádu. Takto předstihne závodní formule se zrychlením z 0 na 100 km/h za 2,9 už na úseku 75 metrů většinu volně prodávaných supersportových automobilů. Jelikož se zde počítá především také hmotnost, jistě by se zde osvědčila závodnice Speeding Scientist ženského pohlaví. U elektroformulí se všude ještě hodně experimentuje: Tým ze Siegenu využívá u dvou VUES motory na bázi AFW507 Torque Vectoring, aby byla na každé kolo přenesena maximální síla. Vysoké otáčky převádí vlastnoručně sestrojená převodovka na hnací sílu přes 1000 Nm. Dodatečné body a chválu obdrželi za inovaci bezvůlového řízení.  VUES Brno s.r.o. se těší na ještě intenzivnější spolupráci a drží týmu pěsti na závod ve Španělsku. http://www.s3racing.de/
  15.08.2013

  Podnikové vzdělávání

  V roce 2012 se rozhodla  společnost VUES Brno s.r.o. reagovat na výzvu „Číslo 94 – Podnikové vzdělávání“ k předložení  projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. Žádost o poskytnutí dotace byla Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR schválena a společnosti VUES Brno s.r.o. byla poskytnuta finanční dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Společnost VUES Brno s.r.o. prezentuje svůj projekt číslo CZ.1.04/1.1.02/94.00106 pod názvem „ Aktivní vzdělávání – správná šance pro VUES “ na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz. Více informací o čerpání dotací z fondů EU prostřednictvím operačních programů v oblasti lidských zdrojů lze  najít na těchto stránkách.   Mezi cíle tohoto projektu patří: ● rozvoj odborných dovedností zaměstnanců realizací obecných a specifických školení; ● poskytnout zaměstnancům potřebné dovednosti pro zvýšení kvality práce; ● připravit zaměstnance na výkon nově vznikajících, vysoce odborných profesí; ● zvýšení motivace zaměstnanců umožněním osobního růstu.   Projektový manažer : Ing. Jiří Plevač, DiS., plevac@vues.cz; tel. 545 551 121.  
  15.05.2013

  Motory pro jaderné elektrárny

  Řada AMJ Jaderná energetika má při výrobě elektrické energie v České republice nezastupitelné místo. V obou českých jaderných elektrárnách  je nutné  postupně nahrazovat  elektromotory, které pro nasazení v jednotlivých zónách musí splňovat různé stupně jaderné klasifikace. VUES Brno pro tyto aplikace vyvinul řadu asynchronních motorů, které splňují požadavky jaderné kvalifikace a tříd seizmické odolnosti. Základní parametry řady asynchronních  motorů AMJ jsou uvedeny následujícím přehledu:   Rozsah jmenovitých výkonů:  3 – 110 kW Rozsah jmenovitých otáček:  750 – 3 000 min-1 Počet pólů:                           2p = 2  až  2p = 8 Minimální stupeň krytí:          IP 54 Třída izolace:                        H   Motory řady AMJ jsou již úspěšně nasazeny  v různých aplikacích v primárním i sekundárním okruhu jaderných elektráren v České republice i v zahraničí.  
  11.02.2013

  Zapouzdřený primár L7S

  VUES Brno s.r.o. vyvinul řadu zapouzdřených primárních částí lineárních motorů s označením L7S. Předností těchto primárních částí lineárních motorů je jejich zodolnění proti ostřikující kapalině. Primární část je umístěna v pouzdře z nerezového plechu. Použití těchto lineárních motorů je vhodné zejména v pohonech os obráběcích strojů (ostřikující chladící emulze) nebo v pohonech zařízení potravinářského průmyslu. Představitelé této řady byli již vystavováni na veletru Motec Stuttgart a SPS Norimberk.  
  13.12.2012

  Ekologická technologie

  Dne 24.10.2012 byl uveden trvalého provozu Systém katalytické oxidace organických těkavých látek  z impregnační vypalovací pece KWAN včetně zařízení na využití odpadního tepla, dodaný společností VAKADING spol. s r.o. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií -  Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
  12.11.2012

  SPS 2012

  Electric Automation - Systems and Components 27.-29.11. 2012, Norimberk, Německo v hale 3, stánek 307.  
  01.11.2012

  Laboratoř elektrických pohonů a strojů

  Graz University of Technology / Electric Drives and Machines Institute, Graz, Rakousko V letošním roce byla v Ústavu elektrických pohonů a strojů, který je součástí Technické univerzity v Grazu, slavnostně otevřena nová laboratoř elektrických pohonů a strojů. Součástí této významné akce v historii Ústavu bylo také symposium, na němž vystoupili zástupci elektrotechnických společností z Kanady a USA. Pro pozvané hosty byla připravena prezentace aktivit Ústavu a prohlídka všech jeho laboratoří. O vybudování nové laboratoře pohonů a strojů bylo rozhodnuto v souvislosti s přemístěním Ústavu elektrických pohonů a strojů z lokality Campus Neue Technik do lokality Campus Inffeldgasse. Vedení Ústavu se v souvislosti s budováním nové laboratoře rozhodlo nahradit stávající, již plně nevyhovující, technologii novou, která by lépe odpovídala současným trendům ve výuce, resp. ve vědecké činnosti. Jednou z oslovených firem pro realizaci tohoto záměru byl i VUES Brno s.r.o.. Po společných konzultacích pracovníků Ústavu a naší společnosti vznikl projekt  řídicích panelů zatěžovacích pracovišť, který splňoval všechny požadavky zadavatele s perspektivou dlouhodobého využití při výuce i vědecké práci. VUES Brno vyrobil a dodal celkem dvanáct řídicích panelů uspořádaných do tří skupin. Panely jsou řešeny tak, aby umožňovaly přehledné ovládání zatěžovacích pracovišť, přepojování různých napájecích zdrojů a připojování vnějších externích měřicích přístrojů v závislosti na prováděných experimentech.
  17.10.2012

  31. MOTEK 2012

  8. - 11. 10. 2012 Stuttgart, Německo 31. Mezinárodní specializovaný veletrh pro automatizaci MOTEK Expozice našeho zastoupení - VSM Antriebstechnik GmbH, Hala 9, číslo stánku 9335. 
  11.10.2012

  54. Mezinárodní strojírenský veletrh

   Brno 10. - 14. 9.2012   pavilon D, stánek 016  
  14.09.2012

  Webové stránky v novém

  1.9.2012 jsme spustili provoz našich nových webových stránek. Naší snahou bylo co nejvíce zjednodušit a zrychlit vyhledávání potřebných údajů a současně poskytnout co nejvíce aktuálních  informací  jak o firmě VUES Brno s.r.o., tak i o jejich aktivitách a hlavně produktech.  Pro případné další informace kontaktujte prosím náš útvar marketingu (Ing. Jaroslav Miška - miska@vues.cz).
  31.08.2012

  Laboratoř převodů a elektrických pohonů

  Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka – Laboratoř převodů a elektrických pohonů Dne 13. června 2012 se uskutečnilo slavnostní otevření Centra  vozidel udržitelné mobility Josefa Božka. Toto centrum bylo vybudováno v rámci projektu „Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility“ podporovaného dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a je umístěno v budově Vědecko-technického parku Roztoky u Prahy.   Jeho činnost se bude koncentrovat na prostředky a technologie výzkumu nových řešení a optimalizaci současných koncepcí jednak pístových motorů pro vozidla i energetiku, jednak hnacích agregátů automobilů včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost, šetrnost k životnímu prostředí, užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurence-schopnost firem, spojených s tuzemským průmyslem.  Vědecko-technický park je moderní komplex vybudovaný pro účely aplikovaného výzkumu a vědy. Iniciátorem jeho vzniku  a realizátorem je společnost Trigema a.s. ve spolupráci s ČVUT a s podporou Operačního programu podnikání a inovace - Program prosperita. Naše společnost je dodavatelem významné části technologie pro Laboratoř převodů a elektrických pohonů – zkušebna převodů, dynamometrické pracoviště, měřicí zařízení dynamometrického pracoviště a experimentální vysokootáčkový motor.
  24.07.2012

  AUDIT TÜV NORD

  V průběhu dubna 2012 společnost VUES absolvovala prodlužovací audit systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2008 a kontrolní audit systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2005. Certifikační společnost TÜV NORD potvrdila, že společnost VUES Brno splňuje požadavky obou auditovaných systémů na všech svých pracovištích a lokacích, systémy aktivně využívá a rozvíjí. Na základě kladného výsledku auditu byly vystaveny nové certifikáty. Aktuální certifikáty je možné získat v sekci "O nás"
  31.05.2012

  Budiče pro synchronní generátory

  Vyvinuli jsme a dodali zákazníkovi 4 kusy speciálních budičů pro synchronní generátory. Budiče navrženy jako zákaznické řešení pro vestavbu do specifického typu generátorů. Dodané budiče BB690-16/600A dosahují následujících parametrů: ● trvalé zatížení: Un = 86 VDC ; In = 368 ADC ● přetížení: U = 210 VDC ; I = 613 ADC Nabízíme vývoj a výrobu budičů dle požadované zástavby a zadaných parametrů zákazníka. Kromě vývoje a dodávek hlavních budičů nabízíme i pomocné budiče s permanentními magnety (pilotní budiče). Fotografie budiče BB690-16/600A instalovaného do synchronního generátoru výkonu 6300 kVA.  
  09.05.2012

  Vysokootáčkové asynchronní motory

  Firma VUES Brno s.r.o. vyvinula a dodala zákazníkovi speciální asynchronní vysokootáčkový motor AFM30. Jedná se o zákaznické řešení navržené pro  aplikaci ve vysokootáčkovém zkušebním zařízení. Motor AFM30 nabízí v trvalém chodu při napájení ze statického měniče kmitočtu následující parametry: ● n = 30 000min-1 ● P = 7,5kW ● Un = 360 V ● In = 16 A ● IP55 ● IM3031 ● moment setrvačnosti 0,011kgm2  Dodáváme obdobné vysokootáčkové motory i v provedení pro potravinářský a farmaceutický průmysl  (konstrukční  řešení v nerezovém provedení).
  23.04.2012

  Projekt Hydraulické laboratoře

  Dne 8. 12. 2011 byla v ČKD Blansko Engineering, a.s., člen skupiny LITOSTROJ POWER (Slovinsko) uvedena do plného provozu Hydraulická laboratoř. Tato slavnostní akce se konala za účasti významných hostů z České republiky, Slovinska, Indie, Srbska a dalších zemí. Hydraulická laboratoř je unikátní pracoviště, které umožňuje na 2 zkušebních okruzích testovat modely všech známých vodních strojů a to v horizontálním i vertikálním uspořádání. Společnost VUES Brno s.r.o. se na výstavbě Hydraulické laboratoře podílela dodávkou řídícího systému zkušebního pracoviště včetně akvizice dat a aplikačního programového vybavení pro vizualizaci průběhu zkoušek. Dodaný systém umožňuje řídit chod všech zkušebních okruhů z jednoho centrálního pracoviště. Operátor z panelů dálkové řídí chod jednotlivých čerpadel, regulačních prvků a pomocných pohonů. Vizualizační software operátorovi poskytuje dokonalý přehled o aktuálním stavu zkušebních okruhů. Centrální řídící pracoviště umožnilo podstatně zvýšit efektivitu prováděných zkoušek a tím i provoz celé laboratoře. Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.    
  14.02.2012

  Vzděláváním zaměstnanců k vyšší kvalitě

  VUES Brno s.r.o. zorganizoval pro vybrané pracovníky společnosti specializované kurzy zaměřené na rozvíjení IT dovedností. Uceleného vzdělávacího procesu se zúčastnilo 86 zaměstnanců. Tento vzdělávací proces je všeobecně hodnocen jako velice úspěšný. V současné době probíhají intenzivní vzdělávací kurzy cizích jazyků. Obě tyto vzdělávací aktivity považuje vedení společnosti za prioritní především pro THP pracovníky, kterým budou jazykové znalosti a počítačová gramotnost sloužit jako prostředek pro vyrovnání se s rostoucím tlakem na kvalitu a produktivitu odvedené práce. VUES Brno s.r.o. si uvědomuje, že současný trend neustálého prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců je nezbytný pro zachování konkurenceschopnosti společnosti. I v dalším období chce společnost investovat do vzdělávání další finanční prostředky a tímto způsobem motivovat své zaměstnance k cílenému profesnímu rozvoji.
  19.10.2011

  Vysokootáčkové servomotory

  Vyvinuli jsme a dodáváme vysokootáčkové servomotory s rozsahem otáček 10 000 – 30 000 ot/min a o výkonu až 2,5 kW. Tyto nové servomotory mají speciální uložení rotoru a jsou určeny pro použití   například v zkušebních pracovištích na testování elektrického ručního nářadí.
  01.09.2011

  Synchronní motory s permanentními magnety ze vzácných zemin pro pohony lanovek

  Pokrok v technologii výroby strojů s permanentními magnety ze vzácných zemin, dává  reálnou možnost uplatnění pohonů větších výkonů se synchronními motory buzenými permanentními magnety v aplikacích, kde je požadován vysoký moment od nulových otáček. Další předností těchto pohonů je zvýšení účinnosti - pohony tak vykazují  vyšší  užitnou hodnotu a úsporu provozních nákladů. Velmi významným parametrem je snížení hmotnosti proti standardním motorům protože tyto pohony jsou umísťovány na horních stanicích lanovek. Toto hledisko má zejména u těchto pohonů lanovek rozhodující význam.  Ve  VUES  Brno  s.r.o.  byly navrženy  4  typy motorů  v jednom  příčném  řezu  s  rozsahem  momentů od  5 600 Nm do 9 700 Nm. Stroje byly vyprojektovány především s ohledem na vysokou provozní spolehlivost. Přesto mají motory pro případ poruchy galvanicky oddělené sekce statorového vinutí, které umožňují havarijní dojezd cestujících do nejbližší stanice. První 4 motory byly nasazeny do provozu v loňském roce a po jejich úspěšném ověření je v tomto roce připravena k nasazení další série. Tato konkrétní aplikace vychází z projektu částečně hrazeného z prostředků MPO ČR.  
  24.06.2011

  XXXII. Celostátní konference o elektrických pohonech

  Pracovníci VUES Brno s.r.o. se aktivně zúčastnili XXXII. Celostátní konference o elektrických pohonech, pořádané v letošním roce pod záštitou České elektrotechnické společnosti ÚOS Elektrické pohony a Západočeské univerzity v Plzni ve dnech 14.-16.6.2011. Konference se konala v prostorách  fakulty elektrotechniky.   Konference byla rozdělena do čtyř bloků: ● Blok I se věnoval současným problémům v elektrické trakci – použití trakčních motorů s permanentními magnety, využití ultrakondenzátorů, hybridním pohonům vozidel, zkušenostem při zkoušení a řešení teoretických problémů s tím spojených. ● Blok II udával ucelený přehled o současných trendech technického pokroku ve vybrané oblasti pohonů – v těžních motorech, ve výkonových měničích, v řešení regulace a řízení. ● Blok III byl zaměřen na technické aspekty a zkušenosti s nasazováním regulovaných elektrických pohonů a na nekonvenční zdroje elektrické energie – fotovoltaické elektrárny. ● Blok IV seznámil s výsledky výzkumných úkolů a s novými poznatky o systémech a podsystémech elektrických pohonů. První část bloku byla přednesena v sále, druhá část u panelů. V rámci Bloku III (Pohony v elektrárnách, teplárnách a vodárnách) byl prezentován příspěvek na téma: „Turbokompresor s vysokootáčkovým motorem ATUR 233/40“. Celkově bylo na konferenci předneseno 40 referátů a v bloku VI B.  v diskusní části bylo u panelů prezentováno 25 referátů. Prezentovaný příspěvek pracovníky VUES Brno s.r.o. naleznete na této stránce.
  21.06.2011

  Pomaluběžné synchronní motory

  Řada synchronních motorů s permanentními magnety ze vzácných zemin se zvýšenou účinností pro chladící věže Již řadu let dodáváme na trh asynchronní pomaluběžné motory pro přímý pohon ventilátorů chladících věží používaných ve zpracovatelském průmyslu a energetice. Tyto stroje mají typicky výkonový rozsah 75 - 110 kW. Jedná se o vertikální motory robustní konstrukce s požadavky na vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Již první generace těchto asynchronních pomaluběžných motorů sebou přinesla i významný pozitivní environmentální efekt, protože nahradila původní standardní motory s převodovkami plněnými olejem. Případné úniky oleje z převodovek původního řešení znamenaly vždy ekologickou havárii a znehodnocovaly chladící kapalinu v celém chladícím okruhu. VUES Brno s.r.o. vyvinul řadu synchronních motorů s permanentními magnety pro pohon ventilátorů chladicích věží. Na vývojové náklady finančně přispělo Ministerstvo průmyslu a obchodu z rozvojového programu Impuls. Nově vyvinuté synchronní motory umožňují další kvalitativní posun v této progresivní technologii. Motory v této aplikaci pracují v trvalém provozu, prakticky nepřetržitě. Parametry synchronních motorů ověřené typovými zkouškami potvrdily předpoklad zvýšení účinnosti motorů v rozmezí 2-3%, což znamená jak významný ekonomický přínos pro uživatele chladící věže, tak environmentální přínos úspory elektrické energie ve spojení s ekologickým dopadem na životní prostředí. Další energetické úspory se dají očekávat optimalizací provozu chladícího obvodu - motory jsou napájeny ze statických měničů a umožňují komfortní řízení otáček (a tedy i příkon) dle okamžité potřeby chladícího výkonu. Nová řada synchronních motorů s permanentními magnety ze vzácných zemin na rotoru pro napájení ze statických měničů kmitočtu je nabízena v následujícím výkonovém rozřazení: ● Výkon motoru:     45 kW - 110 kW ● Rozsah otáček:   0 - 200 min-1 ● Krytí:                      IP 54
  21.04.2011

  Projekt EDUCA

  Společnost VUES Brno s.r.o. neustále usiluje o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců, což vnímá jako jednoznačnou konkurenční výhodu. V roce 2010 společnost VUES Brno s.r.o. se rozhodla reagovat na výzvu „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA“ k předložení grantového projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. Žádost o poskytnutí dotace byla Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválena a společnosti VUES Brno s.r.o. byla poskytnuta finanční dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Společnost VUES Brno s.r.o. prezentuje svůj projekt číslo CZ.1.04/1.1.04/60.00150 pod názvem „Kdo bude dělat speciální motory zítra“ na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz a více informací o čerpání dotací z fondů EU prostřednictvím operačních programů v oblasti lidských zdrojů je také možno najít na těchto stránkách. Mezi cíle tohoto projektu patří:   ● rozvoj odborných dovedností zaměstnanců realizací obecných a specifických školení; ● poskytnout zaměstnancům potřebné dovednosti pro zvýšení kvality práce; ● připravit zaměstnance na výkon nově vznikajících, vysoce odborných profesí; ● zvýšení motivace zaměstnanců umožněním osobního růstu; ● stabilizace zaměstnanců do budoucna; ● realizovat vzdělávání pro širší okruh zaměstnanců - zaměřit aktivity projektu i na nové zaměstnance; ● inovace současného vzdělávacího plánu; zavedení nových postupů a prvků do vzdělávání; ● rozvoj interního školení; ● odborným rozvojem zaměstnanců při zvyšování kvality a produktivity práce zvýšit konkurenceschopnost žadatele; ● zlepšit technologické postupy a metody; zvýšit produktivitu a eliminovat neshodnou výrobu; udržení výzkumných a vývojových aktivit ve společnosti.
  25.03.2011

  Nové možnosti výroby VUES Brno

  Společnost VUES Brno s.r.o. díky investicím do nové výrobní haly vybavené velkými obráběcími centry je nově schopna vyrábět velké elektrické točivé stroje do hmotnosti až 15 t. Na obrázcích uveden příklad výroby a testů synchronního stroje z výrobního programu VUES Brno s.r.o.
  01.12.2010

  Nové provedení lineárního motoru L3S

  VUES Brno s.r.o. vyvíjí nové provedení lineárního motoru L3S se zvýšeným krytím pro použití v pohonech os obráběcích strojů  ostřikovaných chladicí emulzí. Konstrukce motoru chrání aktivní části primárních dílů motoru proti abrazivním účinkům odpadů z mechanického obrábění obsažených v technologických kapalinách.
  30.11.2010

  Asynchronní generátor ASGN 450-8/W

  Firma VUES Brno s.r.o. se podílí na vývoji využití energie mořských proudů. Jedná se o čistý a trvalý energetický zdroj. Projekt byl zahájen již roce 2000 pod názvem SEAFLOW a pokračoval v roce 2005 pod názvem SEAGEN. O rok později již byly na severu Skotska instalovány dva generátory každý o výkonu 600 kW, které začaly zkušebně dodávat energii. Tento projekt pokračuje dále a v současné době se připravuje nová energetická jednotka, na které se firma VUES Brno s.r.o. opět významně podílí. Dodává totiž jádro celého projektu asynchronní generátor ASGN 450-8/W. Uvedený projekt je spoluprací tří firem MCT - Schneider Electric pDRIVE a VUES Brno. Sestává z vrtule (MCT), která přes převodovku pohání asynchronní generátor (VUES Brno) a ten přes měnič kmitočtu (Schneider Electric pDRIVE) dodává el. energii do napájecí sítě. Dvě pohonné jednotky jsou umístěny na vertikálně posuvném příčném nosníku, který umožňuje umístění jednotky do pracovní polohy 15m pod hladinou. Pro servisní práce je celý systém vyzvednut 5m nad hladinu. Zbývající komponenty jsou umístěny ve věži o průměru 3m. Tomu se musí samozřejmě přizpůsobit i rozměry transformátoru, měniče kmitočtu a dalších komponentů. Celý projekt se snaží být velmi šetrný k životnímu prostředí. Důkazem toho je i nová úprava stávajícího provedení generátoru, u kterého bude zabudována brzda sloužící k rychlému zastavení generátoru a tím i poháněcí vrtule. Celý systém je vybaven sonarem, který sleduje pohyb mořských živočichů v blízkosti vrtulí. V případě přiblížení těchto živočichů do vzdálenosti 15m od zařízení je dán signál k vybavení brzdy a zastavení vrtulí. Předpokládá se, že již koncem tohoto roku bude nová jednotka instalována na severu Skotska u ostrova Nord Island a bude dána do provozu. Související odkazy:    www.seageneration.co.uk/                    www.marineturbines.com   Asynchronní generátor ASGN 450-8/W má následující parametry: Výkon  kW 637,311 Jmenovité otáčky min-1  1000 Jmenovitý moment   Nm  6300,9 Zapojení    - D Výstupní napětí  3 x 720,0 Jmenovitá frekvence  Hz  66,2 Jmenovtý proud  A 633,0 Počet polů    -  8 Maximální otáčky  min-1 2500  
  10.05.2010

  Vestavná elektrocentrála pro vojenské použití

  Ve VUES Brno s.r.o. byl dokončen vývoj prototypu vestavné elektrocentrály určené pro nasazení v armádě. Projekt, který byl realizován v rámci programu IMPULS za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, byl zahájen v roce 2008 a bude ukončen závěrečnou oponenturou v roce 2010. Nová stavebnicová koncepce elektrocentrály s sebou přináší nové technické požadavky, které byly úspěšně vyřešeny týmem vývojových pracovníků. Mezi ně patří zejména způsob chlazení motoru, generátoru a elektronických prvků v uzavřeném prostoru a potlačení nežádoucích demaskujících příznaků, především elektromagnetického a tepelného vyzařování. Standardní a ověřené postupy byly doplněny novými technologiemi, které umožnily v omezeném prostoru provoz zařízení produkujících ztrátové teplo společně s potřebnými elektronickými jednotkami pro řízení a regulaci a zajistily dokonalé odstínění elektromagnetického rušení tak, aby nedošlo ke vzájemnému ovlivňování jednotlivých částí a především k úniku elektromagnetického rušení do okolního prostoru. Potlačení elektromagnetického vyzařování bylo jedním z hlavních kritérií výběru elektrických prvků. Pokud nebyly potřebné díly dosažitelné na světovém trhu, přistoupil výrobce k vlastnímu vývoji jednoúčelových dílů (regulátor, odrušovací prvky), které byly podrobeny nezbytným zkouškám v autorizované zkušebně elektromagnetické kompatibility stejně, jako na závěr celá sestava elektrocentrály. Podobně se museli řešitelé vypořádat s omezením tepelného vyzařování. Kapalinové chlazení motoru bylo propojeno s chladicí soustavou synchronního generátoru vlastní konstrukce a unikátními chladiči výfukové soustavy, které zamezují vyzařování tepla do omezeného prostoru skříně elektrocentrály a současně ochlazují výfukové plyny pro znesnadnění identifikace při nepřátelském průzkumu v infračervené oblasti spektra. Případní zájemci mohou nalézt další informace o vestavné elektrocentrále v provedení pro armádu v šestém čísle letošního ročníku časopisu ETM.  
  28.04.2010

  Speciální asynchronní motor

  Během roku 2009 proběhlo ve VUES s.r.o  oživení pohonů dvou TurboCirkulátorů pro firmu ATEKO Hradec Králové. TurboCirkulátor slouží k cirkulaci helia o vysokém tlaku při chlazení tritiových modulů  v připravovaném tokamaku ITER (www.iter.org). Testované TurboCirkulátory  budou během roku 2010 instalovány do experimentálních zařízení v Itálii a SRN. Pohonnou jednotkou TurboCirkulátoru je speciální vestavný vysokootáčkový asynchronní motor s kotvou nakrátko ATUR 233/40 s výkonem 233kW při 40.000min-1, vyrobený ve VUES Brno s.r.o. Chlazení motoru je kombinované – vodou v plášti statoru a heliem, které je přivedeno do vnitřního prostoru motoru. Motor je osazen magnetickými ložisky a havarijními keramickými ložisky pro dojetí rotoru v případě selhání systému ložisek. Napájení motoru je realizováno pomocí modulárního frekvenčního měniče SPM. Měnič je osazen usměrňovacím modulem SPMC a třemi střídači SMPD spolu s příslušnými filtry a tlumivkami. http://www.efda.org http://fusionforenergy.europa.eu/
  17.03.2010

  Inovace v servoaktuátorech

  Firma VUES Brno s.r.o. nabízí zákaznická řešení servoaktuátorů (servomotorů s vestavěným kuličkovým šroubem v duté hřídeli), vycházející z řad MA 40, MA 50 a AF Zobrazen je servoaktuátor z řady AF s průchozím rotorem a zdvihem 1500mm.
  05.03.2010

  Inovace zkušebních pracovišť typu DYNOFIT

  Firma VUES Brno s.r.o. inovovala řadu základních zkušebních pracovišť typu DYNOFIT. Svařované a následně lakované ocelové konstrukce zatěžovacích sestav zkušebních pracovišť byly nahrazeny stavebnicovým systémem, využívajícím eloxované hliníkové profily s podélnými drážkami a otvory pro upevnění spojovacích prvků. Kompletní rekonstrukcí prošel také zvedací stůl určený pro uchycení zkoušeného motoru. Zákazníkům se tak nabízí rychlá a pohodlná příprava motoru na zkoušky. Inovovaná řada pracovišť dále plně využívá digitální regulaci řízení otáček i momentu, což umožňuje nejenom standardní nastavení konstantní zátěže, ale také, využitím programovatelných funkcí, definovat zatěžovací charakteristiky k docílení simulace reálné zátěže.Více o tomto novém řešení naleznete v katalogovém listu „Zatěžovací sestavy z Al profilů se zvedacím stolem“, který byl na naše webové stránky umístěn v únoru letošního roku.
  04.03.2010

  Pracovní schůzka Evropské obranné agentury v Bruselu

  V první dekádě února uspořádala Evropská obranná agentura (European Defence Agency – EDA) ve svém sídle v Bruselu pracovní schůzku (workshop) tématicky zaměřenou na energetické zdroje pro pozemní vojska a související technologie. Česká republika byla na tomto mezinárodním fóru zastoupena prezentací, připravenou ve VUES Brno s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR. V přednesené prezentaci jsme seznámili účastníky schůzky, mezi kterými byli kromě zástupců průmyslu i vládní experti z členských zemí EU, s našimi zkušenostmi s vývojem a výrobou elektrocentrál, určených pro zásobování zbraňových systémů a prostředků pozemních vojsk elektrickou energií a současně předložili náměty pro možnou spolupráci při vývoji komponent energetických zdrojů. Vzniká tak možnost spolupodílet se na vytvoření mezinárodně konkurence schopného trhu s obrannými zařízeními a obrannou technologií v Evropě, což je také jeden z cílů Evropské obranné agentury.
  18.02.2010

  Nová elektrárna ve Frauenfeldu

  V polovině ledna byla ve švýcarském Frauenfeldu spuštěna do zkušebního provozu nová malá vodní elektrárna, výsledek spolupráce firem Watec-Hydro a VUES Brno s.r.o. Elektrárna je vybavena pomaluběžným generátorem VUES s permanentními magnety o výkonu 125kVA, poháněným Kaplanovou turbínou firmy Watec-Hydro. Převratnou novinkou této instalace je jak přímý pohon pomaluběžného generátoru, tak zejména přímé připojení na rozvodnou síť bez dosud nezbytného měniče kmitočtu. V rámcovém období dvou měsíců se k pilotnímu projektu přidají další tři nové elektrárny v Německu a Itálii s instalovaným výkonem od 175-250kVA vybavené obdobnou technologií.
  10.02.2010

  Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti VUES Brno s.r.o.

  Na základě dlouhodobé personální strategie klademe největší důraz na spolupráci našich zkušených pracovníků s absolventy a mladšími kolegy.Dlouhodobě spolupracujeme s VUT Brno – fakultou strojní, fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. Studentům nabízíme odborné praxe a stáže, vybraným studentům umožňujeme konzultovat problémy s našimi odborníky při vypracovávání závěrečných prací. V rámci těchto aktivit se nám daří získávat pro firmu perspektivní mladé odborníky.V praxi aplikujeme adresný systém odměňování, klademe důraz na ocenění zaměstnanců, kteří přinesou společnosti úspory nákladů či inovační nápady. Management firmy VUES Brno s.r.o. si velmi dobře uvědomuje, že pro další rozvoj společnosti musí zabezpečit kontinuitu zejména v personální oblasti, ve výchově mladých odborně fundovaných a aktivních lidí.
  18.01.2010

  Dvouleté výročí strojní výroby ve výrobním areálu "Jarní"

  V lednu roku 2008 začalo postupné stěhování veškeré technologie, zajišťující strojní obrábění a související aktivity naší společnosti z areálu na Mostecké ulici na tehdy nově zakoupenou lokalitu na ulici Jarní v Maloměřicích. Výrobní hala o celkové rozloze 3.000 mdokázala v následujících měsících svou užitečnost, spočívající v koncentraci výroby a její jednodušší logistice. Přestěhování strojů navíc dovolilo rozsáhlé úpravy velké haly v areálu na Mostecké, která se následně proměnila v moderní a prostorově vyhovující centrum montáže finálních výrobků. Správnost této investice v průběhu času potvrzují nejen ekonomické parametry, ale také v této lokalitě pracující zaměstnanci, a co nás samozřejmě těší nejvíce, naši zákazníci.
  14.12.2009

  Speciální trakční motory VUES Brno s.r.o. v exponátu, který získal Zlatou medaili MSV Brno 2009

  Zlatou medaili na MSV Brno získala v kategorii „Inovační výrobek“ tramvaj T 15 – výrobce a vystavovatel Škoda Transportation a.s.   Tyto nízkopodlažní tramvaje nové generace jsou poháněny synchronními motory s permanentními magnety na bázi vzácných zemin. Konstrukční provedení motorů umožňuje jejich montáž vně každého z poháněných kol a umožnilo řešit karosérii trakčního vozidla bez nároků na umístění pohonných agregátů pod podlahou. VUES Brno s.r.o. se ve spolupráci se Škoda Electric a.s. významným způsobem podílel na vývoji těchto motorů, zejména na elektromagnetickém a konstrukčním řešení a na návrhu technologie sériové výroby, která již byla zahájena ve Škodě Plzeň.
  16.10.2009

  TSM - nová řada trakčních motorů

  Naše společnost představila na 51. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nově vyvinutou řadu trakčních motorů TSM. Jedná se o synchronní vícepólové motory, buzené permanentními magnety na vnitřním rotoru  Pro dosažení vysokého specifického momentu (jmenovitého momentu vztaženého na vnitřní kubaturu stroje) jsou konstruovány s vodním chlazením, které zabezpečuje optimální odvod ztrát motoru při vysokém stupni krytí. Průběh momentové charakteristiky motorů řady TSM je vhodný pro použití v oblasti nízkých otáček, pro přímé trakční pohony (bez použití převodovky) tramvají, příměstské kolejové dopravy, vlaků, trolejbusů a silniční nezávislé trakce.
  22.09.2009

  Nová řada kompaktních vodou chlazených synchronních servomotorů

  Na veletrhu SPS Nürnberg 2008 jsme představili nově vyvinutou řadu kompaktních servomotorů s vodním chlazením. Nová řada 12-pólových servomotorů řady AFW se vyznačuje vysokými točivými momenty při malých zástavných rozměrech motoru. Motory je možné dodat v různých mechanických provedeních a s optimalizovaným vinutím dle přání zákazníka.
  06.11.2008

  Vysokootáčkový vestavný asynchronní motor typu ATK

  Naše stroje a Obří urychlovač částic CERN 21. října 2008 bude slavnostně uveden do provozu obří urychlovač částic v Evropské laboratoři jaderného výzkumu v Ženevě. Aktuální stav systému LHC (Large Hadron Collider) je ten, že cca 1800 supravodivých magnetů (v 27 km dlouhém tunelu) o celkové hmotnosti cca 3 200 000 kg (supravodiče a odpovídajících nízkoteplotní části) jsou po 2 měsících prochlazování na teplotě blízké provozní - 4.2 respektive některé i 1.8 Kelvinů, tedy -269 respektive -271 degC. Příkon 4 zkapalňovačů He s jednotkovým chladicím výkonem cca 20 kW je asi 80 MWe. Cirkulaci v turbocirkulátoru zajišťuje:       Vysokootáčkový vestavný asynchronní motor typu ATK 6.1/077 (ArC 6200) resp. typ ATK 6,3/077 Parametry ATK 6,3/077 Pmech = 6,3 kW n        = 77000 min-1 Mn       = 0,78 Nm U1      = 3x425V (Y) I1n        = 17,2 A Související odkazy: http://technet.idnes.cz/oslavy-spusteni-obriho-urychlovace-castic-zasahnou-i-prahu-pld-/tec_technika.asp?c=A080904_175102_tec_technika_vse www.ateko.cz  
  12.09.2008