Servomotory a lineární motoryElektromotoryGenerátoryZkušební pracoviště
BudičeKompletní regulované pohonyElektronická zařízeníVojenská a letecká technika
  VUES Brno s.r.o.

  VUES Brno s.r.o.

  Společnost byla založena v roce 1947. Zabýváme se projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních elektrických točivých strojů (asynchronních, synchronních a synchronních s PM), elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry. Máme zaveden systém kvality EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001.

  VSM je dceřinná společnost se sídlem
  v Griesheim (DE), zajišťující prodej vybraných
  produktů VUES Brno v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

   

   

  04.07.2017
  AKTUÁLNĚ

  XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH
  Pracovníci VUES Brno s.r.o. se aktivně zúčastnili jubilejní XXXV. Celostátní konference o elektrických pohonech, pořádané ve dnech 6. – 7.6.2017 pod záštitou České elektrotechnické společnosti a pořádané na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Konference se konala v prostorách Fakulty elektrotechniky. Konference byla rozdělena do čtyř bloků: ● Blok I se věnoval praktickým zkušenostem oblasti návrhu, provozování a údržby elektrických pohonů a řešením problémů s nimi souvisejících – problematika sinusových filtrů a a řízení pohonů pomocí střídače. ● Blok II udával přehled o řízení a provozu elektrických pohonů v dopravních prostředcích – pohony trolejbusů, simulace pohonů ve výpočetních programech. ● Blok III byl zaměřen na aspekty užití a zkušenosti s nasazením elektrických pohonů na nekonvenční zdroje energie – solární panely. ● Blok IV seznámil s novými poznatky o systémech a podsystémech elektrických pohonů. První část bloku byla přednesena v sále, druhá část u panelů. V rámci Bloku I. Zkušenosti s návrhem, provozováním a údržbou elektrických pohonů byl prezentován článek na téma: „Návrh pohonů pro zkušebnu hluku na měření převodových agregátů TATRA“a v rámci Bloku IV. Článek na téma: „Zařízení pro měření a analýzu parametrů lineárního motoru“.   Celkem bylo předneseno 40 referátů v Bloku IV C. v diskuzní části bylo u panelů prezentováno 26 referátů.  Veškeré uvedené údaje mají informativní charakter. Změny provedení a parametrů vyhrazeny.
    KONTAKT
    VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
    CERTIFIKÁTY
  • VUES Brno s.r.o.
  • Mostecká 992/26, 614 00 Brno
  • tel.: +420 545 551 111
  • fax: +420 545 551 222