Servomotory a lineární motoryElektromotoryGenerátoryZkušební pracoviště
BudičeKompletní regulované pohonyElektronická zařízeníVojenská a letecká technika
  VUES Brno s.r.o.

  VUES Brno s.r.o.

  Společnost byla založena v roce 1947. Zabýváme se projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních elektrických točivých strojů (asynchronních, synchronních a synchronních s PM), elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry. Máme zaveden systém kvality EN ISO 9001 a systém environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001.

  VSM je dceřinná společnost se sídlem
  v Griesheim (DE), zajišťující prodej vybraných
  produktů VUES Brno v Rakousku, Německu a Švýcarsku.

   

   

  23.05.2017
  AKTUÁLNĚ

  Náš klient - TATRA TRUCKS a.s.
  Zkušebna hluku na měření převodových agregátů TATRA   Firma VUES Brno s.r.o. jako tradiční výrobce speciálních elektromotorů, pohonů a elektrických zařízení již více než 20 let úspěšně rozvíjí výrobu jednoúčelových testerů a zkušebních pracovišť pro laboratoře a pro výrobu. Jednou ze základních částí těchto zařízení je dynamometr a napájecí jednotka. Pro zkušební pracoviště, která jsou zaměřená na zkoušky elektrických střídavých strojů nebo převodovek lze tyto jednotky sloučit do jednoho víceúčelového frekvenčního měniče. Vzhledem k širokým požadavkům na řídicí funkce, dynamiku pohonu, 4Q provoz a komunikace s nadřazenými systémy jsou v současné době využívány asynchronní dynamometry řady ASD s měřením momentu přes rameno kyvného statoru (provedení P) nebo dynamometry řady ASD s měřením momentu s přírubovým tenzometrickým snímačem (provedení S).  Pro napájení jsou využívány modulární frekvenční měniče UNIDRIVE od firmy Control Techniques. Využitím softwarové univerzálnosti těchto typů frekvenčních měničů se daří s minimálním počtem komponent výkonové elektroniky plnit všechny provozní stavy zkušebního pracoviště. Vhodným spojením a naprogramováním těchto částí lze dospět k ekonomicky velmi efektivnímu řešení. V rámci inovace zkušebny hluku ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. vznikl projekt, který zásadním způsobem ovlivnil technologii zkoušek vyráběných převodových agregátů. Do konce roku 2016 používané zkušební zařízení s koncepcí uzavřený stav bylo nahrazeno od počátku roku 2017 zkušebním zařízením s koncepcí otevřený stav s využitím dvou asynchronních dynamometrů. Tato koncepce umožňuje snadné ovládání pracoviště, jednoduché přizpůsobení při změně typu zkoušené převodovky a dynamičtější chod. Vzhledem k široké možnosti ovládání zkušebního zařízení je možné provádět i další testy zařízení, jako je např. automatická kontrola řazení, protáčení převodovky atd.Ve vozech TATRA se běžně využívají 10 stupňové nebo 14 stupňové převodové agregáty v několika typových provedeních. Pro každý převodový agregát je pro každý převodový stupeň definován pracovní rozsah otáček při zatěžování s konstantním momentem na vstupu pohonu, ve kterém se provádí kontrola hluku. S naší koncepcí a celkovým provedením se  zkrátily ve výrobě vozidel TATRA  přípravné časy zkoušek a zvýšila se produktivita práce ze 3 ks na 8 ks odzkoušených převodových agregátů. Při použití této koncepce ve vývojové laboratoři není nutné vyrábět dva totožné prototypy pro jejich odzkoušení. V současné době již zkušebna hluku převodovek do vozidel TATRA pracuje k plné spokojenosti klienta.  Veškeré uvedené údaje mají informativní charakter. Změny provedení a parametrů vyhrazeny.
    KONTAKT
    VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
    CERTIFIKÁTY
  • VUES Brno s.r.o.
  • Mostecká 992/26, 614 00 Brno
  • tel.: +420 545 551 111
  • fax: +420 545 551 222